Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Усім виконавчим органам, Міністерствам та відомствам РСНУ розташованим на території м.Харкова та Слобожанського Краю

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Зважаючи на гостру необхідність кадрового наповнення структур прямого народовладдя необхідно:

  1. Заснувати Харківський Народний Університет Економіки та Народного Самоврядування (ХНУЕС). Усім Міністерствам відомствам та організаціям розташованим на території м.Харкова та Слобожанського Краю надавати всебічну підтримку та сприяти цьому процесу.

  2. Призначити Ректором ХНУЕС академіка Белого Віктора Ілліча, якому доручити:

  • розробку усіх необхідних програмних та структурних документів установчого характеру

  • Залучити до роботи ХНУЕС фахівців профільних дисциплін

  • Сформувати науково — педагогічну раду як орган самоуправління ХНУЕС

  1. Белому В.І. в термін до 15.02.13 р. надати на затвердження Харківській общині штатний, учбовий розклад та кошторис ХНУЕС

Голова

Ради Харківської общини

та спільноти Слобожанського Краю

Корінного Народу України Б.Г. Калашніков

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *