Р Е З О Л Ю Ц І Я розширеного засідання Сенату КНУ 19.10.2013 р.

Ми – голови Общин КНУ усвідомлюючи необхідність корінного поліпшення життя Народу України, обговоривши факти та матеріали економічного, політичного та духовного змісту, —

П О С Т А Н О В И Л И :

  1. Продовжувати та розвивати діяльність по подальшому становленню Общин, як органів прямого Народовладдя

  1. У своїй роботі урахувати зовнішні (геополітичні) та внутрішні (громадсько-політичні) фактори і послідовно затверджувати:

  • позаблоковий статус України

  • заборону розміщення на території України екологічно небезпечних технологій, лабораторій, виробництв та послідовне виведення з території України усіх екологічно шкідливих виробництв.

  1. Приступити до підготовки умов для запуску народної економіки, для забезпечення самодостатності Народу України.

  1. Декрет № 1, як політичне рішення, ратифікувати.

  1. Кон «про Козацтво» прийняти у першому читанні.

  1. Діяльність Першої Ради КНУ (як прообраз органа народовладдя) вважати задовільною

Голова зборів Єршов Г.Д.

Секретар Волга В.П.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *