Р Е З О Л Ю Ц І Я розширеного засідання Сенату КНУ 19.10.2013 р.

Ми – голови Общин КНУ усвідомлюючи необхідність корінного поліпшення життя Народу України, обговоривши факти та матеріали економічного, політичного та духовного змісту, —

П О С Т А Н О В И Л И :

  1. Продовжувати та розвивати діяльність по подальшому становленню Общин, як органів прямого Народовладдя

  1. У своїй роботі урахувати зовнішні (геополітичні) та внутрішні (громадсько-політичні) фактори і послідовно затверджувати:

  • позаблоковий статус України

  • заборону розміщення на території України екологічно небезпечних технологій, лабораторій, виробництв та послідовне виведення з території України усіх екологічно шкідливих виробництв.

  1. Приступити до підготовки умов для запуску народної економіки, для забезпечення самодостатності Народу України.

  1. Декрет № 1, як політичне рішення, ратифікувати.

  1. Кон «про Козацтво» прийняти у першому читанні.

  1. Діяльність Першої Ради КНУ (як прообраз органа народовладдя) вважати задовільною

Голова зборів Єршов Г.Д.

Секретар Волга В.П.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *