Доля самозванця або чи потрібен Україні цар? (інформація для спецслужб)

Колишні співробітники СВР, КГБ, ГРУ 1996го прийшли до висновку, що розвиток України пішло не тим шляхом. Зібралися ті, кому за державу кривдно, маючи інформацію, навички роботи з міжнародними структурами та певні документи, знайшли правовий вихід з даної ситуації. Що можуть побудувати військові? Тільки імперію або сувору вертикаль. Вони прийшли до висновку, що народ — бидло, демократія — безлад і некерована ситуація, керувати державою має тільки “розумний цар-государ”. 15 років їхніх зусиль закінчилися тим, що народ, котрий вони називають бидлом, колективний розум, створив документ історичної значущості. У декларації викладений шлях розвитку України, а можливо і шлях виходу міжнародної спільноти із системної кризи.

Харківська община показала, що демократія, копне право, слов’янські традиції — досконало здатні забезпечити управління всима процесами, у тому числі державотворенням.

Цей процес вже оволодів масами і незворотній.

Офіційні протоколи, рішення та заяви Харківської общини суверенного Коріного Народу України.

Протокол № 2

сборів актива Харьківської спільноти КНУ

м.Харків 01августа 2012

Присутні:

Степанов М.І., Зозуля Г.І., Калашніков Б.Г., Лохоня А.Ф. Шмаль І.Г.

Вибрані:

Голова зборів – Калашніков Б.Г.

Секретар – Лохоня А.Ф.

Прийнято порядок денній:

 1. Питання по діяльності Розумовского С.А.

 2. Взаємодія з структурами Титульного Сувереного Народу України (Чернигов)

3. Питання прискорення прийняття кінцевого варіанту декларації прямого народовладдя В виступах прийняли участь:

Степанов М.І., Зозуля Г.І., Лохоня А.Ф., Калашніков Б.Г.

В И Р І Ш И Л И :

 1. Надати структурам РСНУ повну версію протоколу зпитання недовіри і зняття з Разумовского С.А. повноважень Гетьмана Українського Народу від 08.04.12

 2. Налагодити повномасштабну взаємодію та співпрацю з структурами Титульного Суверенного Народу України РСНУ (м.Чернигов)

 3. Питанню прийняття Харківською спільнотою КНУ кінцевого варіанту декларації прямого народовладдя, наділити особисту увагу та не допускати поспішних дій з прийняття не доопрацьованого варіанту декларації та випуску її в інформаційний простір.

 4. Ознайомити та ратифікувати ці рішення на загальних зборах Харківської спільноти КНУ

Голова зборів Калашніков Б.Г.

Секретар Зозуля Г.І.

 

Головнокомандуючому Збройними Силами східного округу КНУ, Керівнику Служби Безпеки КНУ, члену Надзвичайного Комітету Військово – Адміністративної Ради КНУ Степанову М.І.

Копія: Государю РСНУ Брильову О.А.

З А Я В А

30.11.12 мені стало відомо о намірах структур РСНУ почати в першу чергу реалізацію в Україні програми Військово Промислового Комплексу за кредитні кошти закордонних інвесторів. І в цьому, деякі, так звані «спеціалісти» вбачають вихід Україні з економічної кризи. Кошти у закордонних інвесторів беруться від імені Корінного Народу України структурами Государя РСНУ.

Я Калашніков Борис Гаврилович — корінна людина України, людина свободної волі по факту свого народження, яка наділена найвищім правом здійснювати свою волю, керуючись непохитними канонами вічності від Творця єдиного, беручи до уваги Загальну декорацію ООН о правах людини 1948р., Декларацію ООН о правах корінних народів 2007 р.,Європейську хартію місцевого самоврядування 1985 р. статтю 5 Конституції України в частині прямого безпосереднього народовладдя, Декларацію проголошення прямого Народовладдя в Україні прийняту у першому читанні спільнотою Слобожанського краю Корінного Народу України заявляю наступне:

Я, як Голова Ради Харківської общини і спільноти Слобожанського Краю КНУ, В.О. Голови Харківського Муніципалітету КНУ, член Концептуально-Методологічної Ради КНУ, член Військово – Адміністративної Ради КНУ, беручі на себе повну відповідальність від імені Корінного Народу України не даю згоду на виконання програми Війсково Промислового Комплексу яка утаємничена і загрожує економічній безпеці України.

Вважаю за необхідне структурам РСНУ офіційно відповісти на питання та надіслати інформацію:

 1. Хто є автором (або авторами) програми ВПК. Вказати конкретні прізвища відповідальних осіб.

 2. З ким погоджена ця програма ВПК. Надати копії документів з підписами відповідальних осіб.

 3. Хто прийняв остаточне рішення щодо пріоритетної реалізації програми ВПК.

 4. Надати усі програми і проекти по використанню народних коштів на експертизу до Концептуально-Методологічної Ради Корінного Народу України (м.Харків Голова Концептуально-Методологичної Ради — Артеменко Олександр Юрієвич.

У разі невиконання, або неналежного виконання вимог даної заяви мияк Корінний Народ України Слобожанського Краю змушені будемо звернутися з офіційнім відкритим листом до міжнародної спільноти (на дипломатичному рівні країн миру ) по факту шахрайства групи осіб (м. Чернігова) відносно волі Корінного Народу України.

Керівнику Служби Безпеки КНУ Харківської общини і спільноти Слобожанського Краю Степанову М.І. вважаю за необхідне терміново скликати засідання Надзвичайного Комітету для розгляду цього питання с запрошенням Голови Концептуально-Методологичної Ради — Артеменко О.Ю.та Голови Комітету з ідеологічних питань РСНУ Тесленко А.О.

Голова Ради органа прямого народовладдя

Харківської общини і спільноти

Слобожанського Краю Б.Г.Калашніков 31.10.12

Головнокомандуючому Збройними Силами східного округу КНУ, Керівнику Служби Безпеки КНУ, члену Надзвичайного Комітету Військово – Адміністративної Ради КНУ Степанову М.І.

Копія: Государю РСНУ Брильову О.А.

З А Я В А

30.11.12 мені стало відомо о намірах структур РСНУ почати в першу чергу реалізацію в Україні програми Військово Промислового Комплексу за кредитні кошти закордонних інвесторів. І в цьому, деякі, так звані «спеціалісти» вбачають вихід Україні з економічної кризи. Кошти у закордонних інвесторів беруться від імені Корінного Народу України структурами Государя РСНУ.

Я Калашніков Борис Гаврилович — корінна людина України, людина свободної волі по факту свого народження, яка наділена найвищім правом здійснювати свою волю, керуючись непохитними канонами вічності від Творця єдиного, беручи до уваги Загальну декорацію ООН о правах людини 1948р., Декларацію ООН о правах корінних народів 2007 р.,Європейську хартію місцевого самоврядування 1985 р. статтю 5 Конституції України в частині прямого безпосереднього народовладдя, Декларацію проголошення прямого Народовладдя в Україні прийняту у першому читанні спільнотою Слобожанського краю Корінного Народу України заявляю наступне:

Я, як Голова Ради Харківської общини і спільноти Слобожанського Краю КНУ, В.О. Голови Харківського Муніципалітету КНУ, член Концептуально-Методологічної Ради КНУ, член Військово – Адміністративної Ради КНУ, беручі на себе повну відповідальність від імені Корінного Народу України не даю згоду на виконання програми Війсково Промислового Комплексу яка утаємничена і загрожує економічній безпеці України.

Вважаю за необхідне структурам РСНУ офіційно відповісти на питання та надіслати інформацію:

 1. Хто є автором (або авторами) програми ВПК. Вказати конкретні прізвища відповідальних осіб.

 2. З ким погоджена ця програма ВПК. Надати копії документів з підписами відповідальних осіб.

 3. Хто прийняв остаточне рішення щодо пріоритетної реалізації програми ВПК.

 4. Надати усі програми і проекти по використанню народних коштів на експертизу до Концептуально-Методологічної Ради Корінного Народу України (м.Харків Голова Концептуально-Методологичної Ради — Артеменко Олександр Юрієвич.

У разі невиконання, або неналежного виконання вимог даної заяви мияк Корінний Народ України Слобожанського Краю змушені будемо звернутися з офіційнім відкритим листом до міжнародної спільноти (на дипломатичному рівні країн миру ) по факту шахрайства групи осіб (м. Чернігова) відносно волі Корінного Народу України.

Керівнику Служби Безпеки КНУ Харківської общини і спільноти Слобожанського Краю Степанову М.І. вважаю за необхідне терміново скликати засідання Надзвичайного Комітету для розгляду цього питання с запрошенням Голови Концептуально-Методологичної Ради — Артеменко О.Ю.та Голови Комітету з ідеологічних питань РСНУ Тесленко А.О.

Голова Ради органа прямого народовладдя

Харківської общини і спільноти

Слобожанського Краю Б.Г.Калашніков 31.10.12

Тимчасово виконавчому обов’язки Государя Брильову О.А.

Копія: Службі Безпеки при органі прямого народовладдя

Корінного Народу України

Копія: Службі Економічної Розвідки при органі прямого

Народовладдя Корінного Народу України

Для аналізу діяльності Харківської общини та вироблення алгоритму спільних дій на благо суверенного Корінного Народу України надаємо Вам Декларацію проголошення прямого (безпосереднього) народовладдя на Україні та деякі копії офіційних документів.

У зв’язку з обставинами які склалися вважаємо за необхідне:

 1. Щодо Декларації проголошення прямого народовладдя, пропонуємо висловити свою офіційну позицію, внести пропозиціє по удосконаленню Декларації, зробити правки, та корегування тексту. Після затвердження тексту авторами та органом прямого народовладдя Корінного Народу України – Харківської общини, можливе буде доручення Дипломатичному корпусу та Міністерству Закордонних Справ РСНУ щодо підготовки перекладу на іноземні мови для оприлюднення у мировому просторі.

 2. По фактам викладеним у офіційних листах Вих. № 0709 /12 від 07.09.12, Вих. № 0110 /12 від 01.10.12, листі без номеру від 29.06.12 «Щодо факту міжнародного конфлікту та тероризму з боку унітарної держави Україна відносно бенефіціар суб’єкта – титульного суверенного народу Україна» зроблено висновки оне задовільної роботиструктур Государської Безпеки та структур Дипломатичного і Юридичного корпусу РСНУ.Це є фактом підриву Вашого авторитету і авторитету усієї структури РСНУ.

За цими фактами Харківська община, як орган прямого народовладдя,

надала завдання своїм службам Економічної Розвідки та СБ КНУ.

Крім цього, з свого боку, ми ініціюємо розгляд питання щодо вилучення паспорта та посвідчення Корінного Народу Україна у Чернишова С.І. як співучасника діяльності Жука Н.А.

 1. Для подальшої роботи та залучення людей суверенного Корінного Народу України до програм розбудови Народної Економіки КНУ, просимо надати списки, контактні телефони та повну інформацію щодо людей суверенного Народу України, які мають паспорти та посвідчення РСНУ, по м.Харкову, Харківській області та Слобожанському Краю. Відповідальна особа за зберігання цієї інформації – Зам. Голови з організаційних питань Харківського Муніципалітету — Лохоня А.Ф.

З повагою

Голова Ради Харківської общини

та спільноти Слобожанського Краю

Корінного Народу України Б.Г. Калашніков

Вих. № 33

від 07.01.2013

Усім виконавчим органам, Міністерствам та відомствам РСНУ розташованим на території м.Харкова та Слобожанського Краю

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Зважаючи на те що службові особи призначені особистим наказом Загородніх А.І. (Наказ №3 від 04.12.12) займаються самоуправством, та відмовились підпорядковуватися органу прямого народовладдя Харківській общині та спільноті общин Слобожанського Краю, відмовились надавати офіційний фінансовий звіт Голові виконавчого органу Харківського муніципалітету РСНУ, та сприяють провокаціям які можуть мати негативні наслідки для усього Народу України наказую:

 1. Наполягати на звільнені з посади тимчасово виконуючу обов’язки керівника «Управління Комунального майна м.Харкова» РСНУ – Горетую Вікторію Миколаївну.

 2. Наполягати на звільнені з посади тимчасово виконуючу обов’язки керівника «Бюро технічної інвентаризації м.Харкова» РСНУ – Сахаровскую Ніну Василівну.

 3. Горетой Вікторії Миколаївні та Сахаровській Ніні Василівні здати печатки Голові Харківського Муніципалітету РСНУ – Калашнікову Б.Г. особисто під підпис.

 4. Яровой І.В. повернути кошти в присутності представників общини (під підпис) Горетой В.М. – 560 грн. (сплачені нею за вироблення печатки),

Сахаровській Н.В. – 560 грн. (сплачені нею за вироблення печатки).

 1. Яровой І.В. та Горетой В.М. дати письмові пояснення Надзвичайному Комітету Харківської общини щодо безкоштовної видачі свідоцтв власності та збору спонсорської допомоги на користь Загородніх А.І.

 2. Надзвичайному Комітету Харківської общини як органу прямого народовладдя почати службове розслідування провокаційної діяльності та факту корупції службових осіб РСНУ Ярової І.В. та Загородніх А.І.

 3. До висновків та Рішення Надзвичайного Комітету Харківської общини, діяльність структур РСНУ на території м. Харкова та Слобожанського Краю вважати нелегітимною та тією що суперечить інтересам Корінного Народу України.

 4. З даним розпорядженням ознайомити особисто О.А.Брильова.

Голова

Ради Харківської общини

та спільноти Слобожанського Краю

Корінного Народу України

Голова Харківського Муніципалітету Б.Г. Калашніков

Вих. № 2301 / 13

від 23.01.2013

Протокол № 7

Загальних зборів Харківської общини

м.Харків 28.02.2013р.

Присутні: 34

Запрошені: представники громадських формувань —

«Об’єднана Рада Старійшин Слобожанщини», «Громадянський Контроль України», «Українське Козацтво», «Слобожанське Козацьке Військо», «Об’єднання Підприємців Харківської області Слобожанщина», споживче товариство «Добро», споживче товариство «СВІТОГРАД», «Міжнародна школа йогі …», представники електронних ЗМІ.

Голова зборів – Калашніков Б.Г.

СекретарБілийВ.І.

Прийнято порядок денній:

 1. У зв’язку з наявністю фактів антидержавної та антинародної діяльності Чернігівського угрупування, що очолює так званий «Його Величність Государ» Брильов О.А., необхідно вирішити питання скасування пункту № 2, раніше прийнятого Харківською общиною протоколу №2 від 08.01.12р, щодо повномасштабної співпраці з «брільовскими» структурами так званого РСНУ, тому що ці структури діють в супереч інтересам Корінного Народу України, Держави Україна та мають усі ознаки ОПГ.

 2. Згідно Розпорядження № 2301 / 13 від 23.01.13 Голови Харківської общини (він же Голова виконавчого органу Харківського муніципалітету Світової Міжнародної екстериторії РСНУ) щодо службового розслідування по факту корупції та провокаційної діяльності службових осіб РСНУ — Загородніх А.І., Яровой І.В., Горетой В.М., Сахорвской Н.В., вирішити питання залучення до розслідування представників громадської організації «Громадянський Контроль України», структур УСБУ, МВС, структур Прокуратури Харківської області та інших структур унітарної держави Україна.

 3. Розглянути питання щодо активізації діяльності приєднання корінних людей України до декларації прямого народовладдя.

 4. Розглянути питання щодо активізації діяльності побудови елементів Народної економіки через споживче товариство «Світоград»

 5. Позначите перспективи розвитку прямого народовладдя на Україні.

 6. Ратифікувати раніше прийняті рішення керівництвом Харківської общини.

 7. Надати керівництву общини згоду на реєстрацію Харківської общини та спільноти Слобожанського Краю в унітарній державі шляхом повідомлення.

 8. Різне

В виступах прийняли участь:

Степанов М.І. Артеменко А.Ю., Білий В.І. Калашніков Б.Г. та інші

В И Р І Ш И Л И :

 1. По першому питанню — Скасування пункту 2, раніше прийнятого і ратифікованого Харківською общиною Рішення згідно протоколу, № 2 від 08.01.12р щодо повномасштабної співпраці з структурами РСНУ (Чернігів), тому що ці структури діють в супереч інтересам Корінного Народу України, Держави Україна та мають усі ознаки ОПГ.

 2. 08.01.12р По другому питанню прийнято: Залучити до службового розслідування представників громадської організації «Громадянський Контроль України», та за необхідністю структури УСБУ, МВС, структури Прокуратури Харківської області та інших структури унітарної держави Україна.

 3. По третьому питанню: активізувати діяльності щодо приєднання корінних людей України до декларації прямого народовладдя та прискорити побудову структур прямого народовладдя згідно з Декларації ратифікованій загальними зборами 03.01.13 у м.Харкові.

 4. По четвертому питанню: Активізувати діяльності щодо побудови елементів Народної економіки через споживче товариство «Світоград». Організувати окрему зустріч керівників общини та споживчого товариства «Світоград».

 5. По п’ятому питанню: Вважати необхідним створення при Харківській общині та спільноти общин Слобожанського Краю, як органі прямого народовладдя, таких структур як – Юридичний департаменту КНУ, Дипломатичне відомство КНУ, Службу безпеки КНУ, Економічну розвідки КНУ ( з функціями подібними КРУ та Податкової інспекції), Зовнішню Розвідку КНУ з виходом на Міжнародний Інтерпол. Залучити до цього питання структури Козацтва що приєдналися до Декларації прямого народовладдя в Україні від 03.01.13. Формувати структури по мірі формування бюджету Народної економіки Корінного Народу України.

 6. По шостому питанню: Ратифікувати Рішення, раніше прийняті керівництвом Харківської общини та спільноти общин Слобожанського Краю.

 7. По сьомому питанню: Доручити керівництву Харківської общини КНУ зареєструвати в унітарній державі шляхом повідомлення. Харківську общину та спільноту общин Слобожанського Краю.

 8. По восьмому питанню: Були пропозиції обрати першим Зам. Голови Общини — Білого Віктора Ілліча та Головним Зам. Голови общини з економічних питань Артеменко Олександра Юрійовича. Білий В.І. у зв’язку з зайнятістю взяв самовідвід та дав згоду бути радником Голови. Питання обрання Артеменко О.А. перенесене у зв’язку з не оформленням заяви о приєднанні його до Декларації прямого народовладдя від 03.01.13

Прийнято одностайно, заперечень не було.

Голова зборів / Б.Г.Калашніков /

Секретар / В.І.Білий /

1 По сотруднічество с брильовцами 01.08.12 №2 2 Заява що до програми ВПК 3 Письмо временному Царю всея Украины 4 Звільненя шахраїв та провокаторів 5 Протокол о антидержавной діяльності от 28.02.13 № 7

Доля самозванця або чи потрібен Україні цар? (інформація для спецслужб): 1 комментарий

 1. В выше приведенных материалах употребляется термин «унитарная держава Украина». По отношению к ныне действующей системе представительской власти в Украине, Поскольку унитаризм (единоцентристское начало. или характер государственной конструкции) не отвергается системой самоуправления КНУ, более подходящей характеристикой для существующего в Украине государственного устройства, более точно характеризующей её «родовую» принадлежность, будет определение БУРЖУАЗНАЯ РЕСПУБЛИКА УКРАИНА (с её «парламентаризмом» и прочими «прелестями»капиталистического общества.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *