Архив рубрики: Основні Документи

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Усім виконавчим органам, Міністерствам та відомствам РСНУ розташованим на території м.Харкова та Слобожанського Краю

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Зважаючи на гостру необхідність кадрового наповнення структур прямого народовладдя необхідно: Читать далее Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

К О Н УКРАЇНИ п р о К о з а ц т в о України

Цей Кон визначає правовий статус козацтва в Україні Закон регулює громадські, суспільні та правові (юридичні) відно­сини, пов’язані Із створенням та діяльністю козацьких спільнот, з урахуванням Історичних особливостей, духовних здобутків та сучас­них вимог, відродження козацького Сослов’я (стану) з наданням прав та встановленням обов’язків задля продовження історичного шляху козацтва та використання суспільного потенціалу козацтва у подаль­шому зміцненні Української держави. Читать далее К О Н УКРАЇНИ п р о К о з а ц т в о України

Р І Ш Е Н Н Я IV Конференції Общин Корінного Народу України

Згідно порядку денного Конференція вирішила:

  1. Додати до запропонованої до обігу державної офіційної термінології (яка раніше затверджена і введена як додаток до Вищого Кону України –Декларації про пряме народовладдя ) додаткові визначення понять, таких як: «Нація», «національність», «громадянин України», «фізична особа».

Читать далее Р І Ш Е Н Н Я IV Конференції Общин Корінного Народу України

Р І Ш Е Н Н Я (витяг) III Конференції Общин Корінного Народу України

Згідно п.5 порядку денного Конференція вирішила:

  1. Заснувати вищий керуючий орган прямого народовладдя – Вищу Державну Раду України (ВДРУ)

Читать далее Р І Ш Е Н Н Я (витяг) III Конференції Общин Корінного Народу України

Р Е З О Л Ю Ц І Я розширеного засідання представників общин КНУ 25.01.2014 р.

Ми – повноважні представники органів прямого народовладдя, обговоривши факти та матеріали стосовно подій, що відбуваються в Україні і в світі, —

П О С Т А Н О В И Л И : Читать далее Р Е З О Л Ю Ц І Я розширеного засідання представників общин КНУ 25.01.2014 р.

Р Е З О Л Ю Ц І Я розширеного засідання Сенату КНУ 19.10.2013 р.

Ми – голови Общин КНУ усвідомлюючи необхідність корінного поліпшення життя Народу України, обговоривши факти та матеріали економічного, політичного та духовного змісту, —

П О С Т А Н О В И Л И : Читать далее Р Е З О Л Ю Ц І Я розширеного засідання Сенату КНУ 19.10.2013 р.

ДЕКРЕТ № 1 що до реалізації волі народу України

МИ, Корінний Народ України — люди свободної волі по факту свого народження, які наділені найвищім правом здійснювати свою волю, керуючись непохитними канонами вічності від Творця, беручи до уваги Загальну декларацію ООН про права людини від 1948р., Декларацію ООН про права корінних народів 2007 р., Європейську хартію місцевого самоврядування від 1985р., статті 5, 8, 13, 14, 69 та інші статі Конституції України в частині прямого безпосереднього народовладдя, спираючись на Декларацію проголошення прямого Народовладдя в Україні (прийняту Харківською общиною та спільнотою общин Слобожанського Краю КНУ у першому читанні 14.08.12, у другому читанні 11.11.12. яка ратифіковану на розширених загальних зборах 03.01.13. ( дивись сайти WWW slobozhanshyna.kharkov.ua ) Читать далее ДЕКРЕТ № 1 що до реалізації волі народу України

Алгоритм створення Общини

як органу прямого (безпосереднього) народовладдя

Для створення Общини (як первинного осередку прямого народовладдя) необхідно:

  1. Ознайомитися з ДЕКЛАРАЦІЄЮ про проголошення прямого народовладдя (автор – Харківська Община та Спільнота Общин Слобожанського Краю),

  2. Написати у довільній формі (бажано на українській мові) Індивідуальну Заяву про приєднання до Декларації

Читать далее Алгоритм створення Общини

Головна новина 2013 року

Українці які генетично є провідниками духовного єднанням усіх Слов’яно-арійських Родів та Общин, що є духовною основою Держави, почали організацію життя Великої духовної Держави в гармонії з Природою та побудову держави Україна згідно Копного права та слов’янських традицій. Читать далее Головна новина 2013 року